Hírek, Aktualitások

TISZTELT SZÜLŐK!

A BEIRATKOZÁSHOZ RENDELKEZÉSRE ÁLL A JELENTKEZÉSI LAP A DOKUMENTUMTÁRBAN!

A jelentkezési lapot már kitöltve hozhatják a beiratkozási napokon, ekkor adategyeztetésre kerül sor a személyi adatokat és a lakcím adatokat tartalmazó iratokkal.

 

Felhívom a beiratkozni kívánók figyelmét, hogy amennyiben a lakcímkártyán szereplő életvitelszerű tartózkodási hely (lakóhely vagy tartózkodási hely ami az óvoda körzetében van és ennek alapján kérik felvételüket az óvodába) kiállításának dátuma nem régebbi mint 3 hónap, védőnői igazolást kérünk.

Akik albérletben laknak, és a lakcímkártyán nem szerepel ez a tartózkodási hely, szintén védői igazolással tudják az életvitelszerű tartózkodást igazolni.

Tisztelettel: Nagyné Cseterics Éva óvodaigazgató


www.nurrawatches.com

Értesítünk minden kedves érdeklődőt, hogy az óvodai beiratkozások időpontja a következő:

2016. május 17-18-19 (kedd-szerda-csütörtök)

08.00 órától-13.00 óráig és 14.00 órától-17.00 óráig

A fenti időpontokban mindkét óvodánkban ( Szivárvány Óvoda és Szivárvány Óvoda Püspök-kertvárosi Tagóvodája) szeretettel várjuk a Szülőket.

Kérjük hozzák magukkal a következő dokumentumokat:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímkártyát

- a szülő személyi azonosító és lakcímkártyáját

- a gyermek egészségét, fejlettségét igazoló orvosi igazolást

A részletes hirdetmény megtalálható a dokumentumtárban

 

Kedves Szülők!

Szeretettel várjuk Önöket 2016.május 11-én,15.30-17.00-ig CSALÁDI NAPUNKRA!

Szivárvány Óvoda dolgozói

 

Köszönetünket nyilvánítjuk ki,Palánszki Nórika és Mayer Gábor 2.sz. Méhecske csoportos gyermekeink édesapjának az óvodánk kerékpárjainak javításáért,

továbbá Somogyi Gréta Virág 3.sz. Maci csoportos gyermekünk  édesapjának,Somogyi Péter rendőrzászlós  közbenjárásáért Illés Mihály rendőralezredesnél, a Fejér Megyei Balesetmegelőzési Bizottság Titkáránál a Szivárvány Óvoda gyermekeinek biztonságos közlekedésének érdekében 25 db láthatósági mellény adományozása érdekében.

Segítségüket köszönjük! 

 

Tisztelt Szülők!

Kérjük Önöket hogy a házirendnek megfelelően a gyermekek 8.30-ra érkezzenek be az óvodába, annak érdekében, hogy az étkezés aznapi lemondását érvényesíteni tudjuk.

NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK a nevelési év második felében

Június 16 - Csütörtök

 

 

 

 

 

TISZTELT SZÜLŐK!

Tájékoztatom Önöket óvodánk nyári zárvatartási rendjéről.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, Humán Közszolgálai Szakbizottsága az óvoda nyári zárvatartási rendjét a 49/2016. (II.11.) rendeletével az alábbiak szerint határozza meg:

A 2016. július 25 – 2016. augusztus 26. közötti 5 hetes időszakban, az óvodában a  székhely ill. a tagóvoda látja el  az óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekeket – aszerint, hogy a székhelyen, vagy a tagóvodában jelentkezett több óvodás kisgyermek részére ellátási igény, az intézményegységre SzMSz-ben meghatározott napi nyitvatartási időben.

Az óvodás gyermekek székhelyre ill. tagóvodába történő átirányítására arra a hétre van lehetőség, amikor az adott feladat-ellátási helyen  napi átlagban 25 főnél kevesebb kisgyermek részére igényeltek ellátást a szülők, egyéb esetben mindkét intézményegység nyitva tart.

 

Óvodánk a kötelező közegészségügyi feladatok elvégzése érdekében 2 HÉTRE ZÁRVA TART a saját óvodában (székhely vagy tagóvoda) történő ügyelet biztosításával a következő módon:

Szivárvány Óvoda Püspök-kertvárosi Tagóvodája 2016. augusztus 01. –augusztus 12-ig ZÁRVA

gyermekek ellátása a Szivárvány Óvodában,

 

Szivárvány Óvoda – székhely 2016. augusztus 15. – augusztus 26-ig ZÁRVA  

gyermekek ellátása a Püspök-kertvárosi Tagóvodában

 

Kérem Önöket, hogy 2016. május 30.- június 10.  között az óvodapedagógusok által biztosított aláíróíven nyilatkozzanak, a nyári időszakban mely időszakokra igénylik gyermekük óvodai ellátását. Különös tekintettel a július 25 – augusztus 26-ig szóló időszakra. Az előzetes igények módosítására 2016. június 15-ig lesz lehetőség.

A nyári óvodai ellátás megszervezése érdekében kérem az Önök együttműködését. cheap self balance wheel

 

                                  Tisztelettel: Nagyné Cseterics Éva

                                                           óvodaigazgató

 

 

 

Kedves Szülők! 

 

Kérjük Önöket, hogy adójuk 1% - nak felajánlásával támogassák Szivárvány Óvoda székhely alapítványát! 


"Alapítvány az Óvodáskorú Gyermekek Egészséges Testi Lelki Fejlődéséért" 

18486764-1-07 


Köszönjük!